ALICO RASAYAN TRADERS

Om Satiya-3, Bhairahawa Rupandehi (Nepal)

303085946

3030859460145NP

BHAIRAHAWA: +977-9851135614 (Mr. Mukesh Jha)

KATHMANDU: +977-9841331805 (Mr. Kishor Shrestha)